Οι κλινικές μελέτες με το BioSil

Πρωτόκολλο Κλινικής Μελέτης
Το BioSil έχει ελεγθεί κλινικά σύμφωνα με την πιο αυστηρή διαδικασία ελέγχου, γνωστή ως «διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό προϊόν», μελέτη ακολουθώντας τις προδιαγραφές του FDA των ΗΠΑ.

Ποιοι συμμετείχαν
Για την αξιολόγηση της δράσης του Biosil στο δέρμα και στα νύχια, οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς γυναίκες, ηλικίας από 40 έως 70 ετών, με εμφανή σημάδια φωτογήρανσης σε συνδυασμό με φυσική γήρανση του δέρματος. Δηλαδή, γυναίκες με ρυτίδες, χαλάρωση του δέρματος και απώλεια της ελαστικότητας της επιδερμίδας. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με κριτήριο την φυσική διαδικασία γήρανσης τους από τον ήλιο. Για την αξιολόγηση των μαλλιών, οι συμμετέχουσες ήταν όλες γυναίκες ηλικίας από 18 έως 65 ετών, με εξασθενημένα, αδυνατισμένα και θαμπά μαλλιά. Στην μελέτη αυτή λόγω του μεγάλου ηλικιακού εύρους η πιθανότητα της λέπτυνσης της τρίχας από τον παράγοντα «ηλικία» επαλείφθηκε.

Αποτελέσματα
Όλα τα αποτελέσματα στις κλινικές μελέτες με το BioSil θεωρούνται στατιστικά σημαντικά (p<0,05). Έτσι μειώνεται καθοριστικά η οποιαδήποτε επίδραση του παράγοντα «τύχη».

Το BioSil έχει αποδειχθεί κλινικά ότι:

  • Μειώνει τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες κατά 30,0%*
  • Αυξάνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας κατά 89,0%*
  • Δυναμώνει τα μαλλιά κατά 13,1%**
  • Αυξάνει το πάχος της τρίχας των μαλλιών κατά 12,8%
  • Δυναμώνει δραστικά τα νύχια (βλέπε Βαθμολογία κλίμακας (VAS) στο τμήμα “Κλινικές Μελέτες”)*

* Μετά από 20 εβδομάδες με χρήση έναντι του εικονικού προϊόντος.
** Μετά από 36 εβδομάδες με χρήση έναντι του εικονικού προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα αποτελέσματα που αναφέρονται για το BioSil είναι κλινικά αποδεδειγμένα. Συχνά, βλέπουμε σε προϊόντα τον ισχυρισμό “κλινικά δοκιμασμένο” ή “υποβλήθηκε σε κλινικές μελέτες.” Ο ισχυρισμός αυτός δεν αναφέρεται σε αποτελέσματα, αλλά «κλινικές δοκιμές» ή «μελέτες» στις οποίες μπορεί να μην προέκυψε καμία βελτίωση.

Κλινικές Μελέτες:

Το BioSil διατίθεται:

Στα φαρμακεία από την Aidom Pharma ΑΕ
Τηλ. 210 8073571
Fax 210 8073437